طرح و برنامه های دکتر سعید محمد

مدیریت متخصصان

دید تخصص محور به تمام مناصب مدیریتی و رجحان تخصص و تلاش

گلوگاههای کشور

تشخیص نقاط آسیب‌پذیر اقتصادی کشور و تقویت آنها

نگاه بین المللی

توجه ویژه و‌ همزمان به صلابت ملت ایران ، منطق بین‌المللی ، و منافع ملی در روابط بین‌الملل.

تیم جوان و مردمی

جوان‌سازی بخش‌های مدیریتی و تقویت مجموعه‌های مردم نهاد.

زنجیره ارزش

شناسایی نواقص و تکمیل زنجیره ارزش برای رفع تحریم و توانمندسازی کشور.

کارایی

انجام امور و رسیدن به هدف با هزینه های عاقلانه و منطقی.

فهرست